Introductie

Ik schilder al vele jaren met meer en minder actieve periodes. Kunst inspireert mij en dat verwerk ik in mijn BLOGS als "Kunstgoeroe." Daarnaast toont deze website mijn eigen werk onder mijn alias KARL. Beide activiteiten komen nu tot een scherper beeld en missie: wat is visionaire kunst en waarom zien wij daarvan zo weinig. 


 

Wat is Kunst?

 

Die vraag wordt terecht steeds opnieuw gesteld en moet dus ook opnieuw worden beantwoord.
Het voldoet niet in globale algemeenheden te vervallen, zoals “Kunst is wat de kunstenaar maakt of verklaart” En het is langzamerhand ongepast om de markt als uitgangspunt te nemen: “Kunst is wat de Galerie selecteert als kansrijk.” Beroemde kunstenaars waren armoedig, verguisd, miskent.
Werken van rijke kunstenaars zijn nu verzameld in de donkere depots van musea. Ik overdrijf nu een beetje, want er zijn uitzonderingen, maar oprechte kunst en roem zijn geen vanzelfsprekende eenheid.

 

Kunst is bovendien een persoonlijke interpretatie, gelukkig maar. We zijn niet op zoek naar een team van experts die de juiste definitie hanteren om kunstenaars te kwalificeren. Ik mag dus een mening hebben. Elke kijker mag een mening hebben. Die vrijheid is overigens niet altijd leidend geweest. In vorige eeuwen was kunst een uiting van schoonheid, of een proef van meesterschap in techniek. En meer recent zijn er de trends die de “vernieuwing” als kenmerk centraal stelden. “De meest individuele expressie” was lange tijd al voldoende om iets tot kunst te betitelen. Hoe duurzaam dat is zal op termijn blijken. Het voordeel van elk goed kunstwerk is de uniciteit: er is maar één origineel.
Maar hoe vernieuwend kun je zijn  als alles al geprobeerd is? Momenteel zie ik een golf van maatschappelijk bewust protest als leidend motief. Het gaat over vluchtelingen, feminisme, klimaat, gender, of andere urgente noodzakelijkheden (impressies) die een kunstenaar inspireert tot expressie.
En tegelijk blijft ook de oude definitie en inspiratie bestaan: er wordt met passie aan schoonheid gewerkt, er zijn materiaal-technische experts, er zijn chaostheorieën en perfectionisten.
Maar hoe verder? Waar gaan we naar toe? Ik bezoek graag beurzen en galerieën. Ik zoek naar wat komen gaat. In mijn blogs heb ik daarover de nodige teleurstelling uitgesproken. Dat geeft een negatieve energie. Ik ga het dus omdraaien: waar ontdek ik de visionairs? En wie helpt mij daarmee?

 

Voor mij is kunst….
Ik selecteer uit de recente kunstgeschiedenis en in de huidige actualiteit de mannen en vrouwen die een toekomstvisie vormgeven. Een kunstenaar ervaart en verwerkt wat de tijdgeest programmeert.
Het gaat om ideeën, verwachtingen, idealen, misschien ook wel principes of waarden.
Ik zie kunst als een multidisciplinair werkveld. Muziek, beeldhouwwerk, foto en video, schilderkunst, taalkunst en nieuwe werkvormen kunnen vanuit eenzelfde verwachting en inspiratie vorm gegeven worden.
Voorbeelden? Ik ga ze verzamelen, maar mijn eerste indruk is: wat een schaarste! Wat een zeldzaamheid om zulke mensen te ontdekken. Ik neem er dus de tijd voor, en intussen werk ik mijn eigen visie ook verder uit in beelden die naar mijn idee naar de smaak van de toekomst proeven.

 
(wordt vervolgd, by KARL©)


Deze website toont afbeeldingen van kunstwerken die over het algemeen in de publieke ruimte getoond worden. Het is ondoenlijk na te gaan of, en zo ja wie, hier bepaalde copyrights op hebben. Mocht dit zo zijn dan verneem ik dat graag zodat ik dat er bij vermelden of de afbeeldingen kan aanpassen. Gebruik hiervoor het contactformulier.