Introductie

Ik schilder al vele jaren met meer en minder actieve periodes. Kunst inspireert mij, waarbij ik probeer te begrijpen wat kunst met mij, met ons, doet. Deze vraag staat bij mij centraal:  is kunst een impressie van een tijd die komen gaat?

Hoe visionair is kunst? 
Mijn eigen werken zijn daarop wel gebaseerd, op mijn eigen visie van een nabije toekomst. Ga naar: www.karlart.nl 

Ook zoek ik voorbeelden en voorgangers. 

Mijn blogs getuigen vooral van het gemis aan visionairs in de kunst. 

Ben jij of ken jij visionairs die in hun werk een vermoeden uitdrukken van de tijd die komen gaat? Laat het mij weten!
karl@kunstgoeroe.nl 


 

Wat is Kunst?

Die vraag wordt terecht steeds opnieuw gesteld en moet dus ook opnieuw worden beantwoord.
Het voldoet niet in globale algemeenheden te vervallen, zoals “Kunst is wat de kunstenaar maakt of verklaart.” En het is langzamerhand ongepast om de markt als uitgangspunt te nemen: “Kunst is wat de Galerie selecteert als kansrijk.” Beroemde kunstenaars waren armoedig, verguisd, miskent.
Werken van rijke kunstenaars zijn nu verzameld in de donkere depots van musea. Ik overdrijf nu een beetje, want er zijn uitzonderingen, maar oprechte kunst en roem zijn geen vanzelfsprekende eenheid.

 

Momenteel zie ik een golf van maatschappelijk bewust protest als leidend motief. Het gaat over vluchtelingen, feminisme, klimaat, gender, of andere urgente noodzakelijkheden (impressies) die een kunstenaar inspireert tot expressie.
En tegelijk blijft ook de oude definitie en inspiratie bestaan: er wordt met passie aan schoonheid gewerkt, er zijn materiaal-technische experts, er zijn chaostheorieën en perfectionisten.
Maar hoe verder? Waar gaan we naar toe? Ik zoek naar wat komen gaat. In mijn blogs heb ik daarover de nodige teleurstelling uitgesproken. Dat geeft een negatieve energie. Ik ga het dus omdraaien: waar ontdek ik de visionairs? En wie helpt mij daarmee?

 

Voor mij is kunst….
Een kunstenaar ervaart en verwerkt wat de tijdgeest programmeert. Het gaat om ideeën, verwachtingen, idealen, misschien ook wel principes of waarden. ik lees graag de manifesten met de idealen en principes van vroegere kunstbewegingen. Telkens weer ontstaat een gemeenschappelijk streven naar nieuwe richting.
Ik zie kunst als een multidisciplinair werkveld. Muziek, beeldhouwwerk, foto en video, schilderkunst, taalkunst en nieuwe werkvormen kunnen vanuit eenzelfde verwachting en inspiratie vorm gegeven worden. Diversiteit is de nieuwe richting, kleurrijk en verrassend. Maar laat het vooral mooi zijn.

 

Mijn Statement is: Kunst is een mening.

 
(wordt vervolgd, by KARL©)


Deze website toont afbeeldingen van kunstwerken die over het algemeen in de publieke ruimte getoond worden. Het is ondoenlijk na te gaan of, en zo ja wie, hier bepaalde copyrights op hebben. Mocht dit zo zijn dan verneem ik dat graag zodat ik dat er bij vermelden of de afbeeldingen kan aanpassen. Gebruik hiervoor het contactformulier.